Voordelen
  • Lagere premies en betere dekking door collectieve inkoop
  • Verzekeringen gezamenlijk ontwikkeld en afgestemd op uw risico's
  • Een kwalitatieve oplossing voor kleine én grote leden
  • Voordelen en gemak van één tussenpersoon
 

Over Jeugzorg Nederland en Aon

Jeugdzorg Nederland

Jeugdzorg Nederland verenigt alle organisaties die verantwoordelijk zijn voor jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering en die vallen onder de Jeugdwet. Haar leden zijn ca. 50 organisaties voor Jeugd & Opvoedhulp, ca.16 Gecertificeerde Instellingen en ca.16 andere organisaties die de Jeugdzorg-cao volgen.

Net als andere brancheorganisaties komt Jeugdzorg Nederland op voor de collectieve belangen van haar leden. Ze oefent invloed uit op relevant beleid en communiceert over het werk van de sector. Jeugdzorg Nederland voert werkgeverstaken uit en helpt haar leden om de kwaliteit van hun zorg te verbeteren.

Aon: specialist in ondernemersverzekeringen

Aon is een toonaangevende en onafhankelijke verzekeringstussenpersoon. Tot de klantenkring van Aon behoort een groot aantal brancheorganisaties. Als specialist in ondernemersverzekeringen selecteert Aon de beste verzekeringen voor leden van de Jeugdzorg Nederland, afgestemd op hun risico’s en wensen. Daarnaast geeft  Aon advies aan de Jeugdzorg Nederland en aangesloten organisaties.

Wat bieden de Jeugdzorg Nederland en Aon u?

  • Lagere premies en betere dekkingen door collectieve inkoop en sterke onderhandelingspositie van Aon
  • Verzekeringen gezamenlijk ontwikkeld, dus afgestemd op uw risico’s
  • Een kwalitatieve oplossing voor kleine én grote Jeugdzorg Nederland-leden
  • Voordelen en gemak van één tussenpersoon

Aon Verzekeringen is onderdeel van Aon Nederland. Voor meer informatie over Aon Nederland, zie www.aon.nl.

Jacobs & Brom B.V. is het volmachtbedrijf van Aon Nederland.
Lees meer over de samenwerking.

 
 

Ga direct naar:

Zakelijke verzekeringen Aon

088 - 810 81 71
ondernemingen.team1@aon.nl

Bereikbaar van:
08.00 – 18.00 uur (ma t/m vr)